Jak vám můžeme pomoct

Nabízíme:

 

             Psychoterapii

Psychoterapie jako léčebná metoda umožňuje člověku, aby si uvědomil podstatu svého problému nebo onemocnění a naučil ses ním zacházet vlastními silami. Umožňuje nám vnímat život realističtěji, méně zkreslený potlačenými emocemi, vede k sebepřijetí pomocí hlubšího sebepoznání, k odstranění nepatřičných přesvědčení o sobě i o světě.

Jednou z variant psychoterapie je psychoanalytická psychoterapie - intenzivní a dlouhodobá forma individuální psychoterapie, ve které člověk spolu se svým psychoanalytikem hledá smysl pocitů, myšlenek, projevů, které mu v životě působí trápení, připadají mu nesrozumitelné , nepohodlné, obtížné či děsivé. K podstatě sebe sama se dobírá metodou volných asociací které sdílí a spoluprožívá se svým terapeutem v jedinečné vztahové zkušenosti. Tato metoda je časově i finančně náročná, patří k nejintenzivnějším a nejhlouběji zasahujícím formám psychoterapeutické péče

 

             Psychodiagnostické testování

Rychlá, objektivní a komplexní orientace v osobnosti testované osoby prostřednictvím odborných testů.

 

             Krizovou intervenci

Krizová intervence znamená „zásah v krizi“.

 

Pojem používáme v užším a širším slova smyslu:

užším znamená techniky  a strategie při zacházení s člověkem, který zažívá úzkost a jiné přemáhající pocity z krizové situace, do níž se dostal.Cílem je znovuobnovit vládu sám nad sebou

širším slova smyslu představuje metodu – uspořádání a návaznost postupů, které si kladou za cíl vyřešení současné situace a obnovu sil v rozpětí:

  • Od nejmenšího cíle (psychologické řešení okamžité krize a návrat do stavu před vypuknutím krize ) -  návrat na předkrizovou úroveň
  •  K největšímu cíli (umožnit člověku, aby prošel změnou, která znamená osobní růst a hlubší sebeporozumění, prohloubení zážitků vnitřního světa - pokrizový růst)                                                                                                                                                                                                                                         Rodinnou a párovou terapii                                                                                                                                                                                                      Rodinná terapie je psychoterapeutická metoda, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a navodit prospěšné změny v celém rodinném systému. Pracuje v terapeutických sezeních s pokud možno celým rodinným systémem.

Párová terapie je určena pro manžele a partnery (i homosexuální páry), kteří cítí potřebu řešit své vztahové potíže. Jejím cílem je pomoci páru naučit se o společných problémech komunikovat, proto je v setkáních větší pozornost věnována samotnému procesu komunikace než jejímu obsahu. Párová terapie staví především na práci se vztahovým vzorcem, který vytvářejí oba partneři, tedy odstranit model viník - oběť. 

 

          Zprostředkování kontaktu s odborníky, kteří vám mohou být užiteční při vašich obtížích